Kandidáti

Chomutov - seznam kandidátů do zastupitelstva

Program

1.

Bezpečnost a prevence kriminality

 • zajistit bezpečí obyvatel ve městě, v ulicích i v dopravě
 • důrazně řešit problém sociálně vyloučených lokalit
 • podpořit Městskou policii – lepší vybavení a technické zázemí, nábor dalších strážníků
 • zřizovat a podporovat správce lokalit
 • účinně bojovat proti drogám ve městě
2.

Sociální a zdravotní program

 • rozšiřovat pečovatelskou službu pro seniory, zřídit senior taxi
 • zřídit psychologickou a psychiatrickou pomoc obyvatelům
 • modernizovat městský hřbitov, včetně zajištění parkování
 • otevřít téma potřeby „záchytky“ ve městě
3.

Doprava

 • řešit problém s parkováním – parkovací domy
 • vybudovat další dopravní hřiště
 • podporovat výstavbu cyklostezky a její částečné pokrytí wi-fi
4.

Kultura a sport

 • rozvíjet turistický ruch – Bezručovo údolí
 • zprovoznit areál KASS
 • podpořit rozvoj Kamencového jezera a Podkrušnohorského zooparku
 • podporovat sportovní kluby působící ve městě
5.

Bydlení

 • vytipovat lokalitu pro výstavbu nových bytů
 • zajistit sociální bydlení pro potřebné
6.

Ekologie a životní prostředí

 • modernizovat odpadové hospodářství – chytré popelnice
 • instalovat moderní pouliční osvětlení – chytré lampy

Akce

Kontakt

Marek Hrabáč mo.chomutov@anobudelip.cz
předseda místní organizace ANO Chomutov
Jan Richter chomutov@anobudelip.cz
předseda krajského předsednictva Ústeckého kraje, předseda oblasti Chomutov
+420 725 996 802