Mám rád stálý tah na branku: rozhovor s primátorem Markem Hrabáčem

Co se podařilo a jaké jsou další vize stávajícího primátora za ANO Marka Hrabáče?

Co se minulému vedení radnice povedlo a co je podle vás největší problém vašeho města?  

Výrazný úspěch vedení radnice, jehož jsem byl součástí, je převod Kamencového jezera ze soukromých rukou do správy města. To je výrazný úspěch, který zajistí rozvoj jezera. Molo, které bylo v havarijním stavu, je nové a navíc plovoucí. Do areálu se postupně investují další prostředky a podle výsledků architektonické soutěže se bude rekreační areál nadále rozvíjet. Chomutované se mohou vozit v nových a moderních trolejbusech a zanedlouho i autobusech za téměř tři sta milionů korun. Do škol v následujících dvou letech půjde sto milionů korun na velmi moderní učebny.  

Největší problém se těžko specifikuje. Co občan, co část města, to vlastní prioritní problém. Důležité je jejich řešení. Za poslední roky se velmi ve městě investovalo do chodníků a parkování.  Z dotačních prostředků se rozjíždí sociální projekty na zlepšení situace v sídlištích.        

Jak byste zlepšil/a bezpečnost obyvatel?  

Pro klasické pojetí otázky bezpečnosti má město jediný nástroj, kterým je městská policie. Daří se jí personálně zabezpečit, podařilo se navýšit rozpočet na vyšší počet strážníků.  Změnil se i styl práce městské policie, aby lépe řešil potřeby občanů. Občané mají svého územního strážníka, se kterým mohou řešit otázky bezpečnosti.  Velmi se rozšířil kamerový systém ve městě. Bezpečnost se snažíme zlepšovat stále modernějším veřejným osvětlením a jeho modernizací téměř při každé rekonstrukci ulic. Na podzim začnou práce na osvětlení cyklostezky u zooparku chytrými lampami a v osvětlování cyklostezek chceme pokračovat. Snažíme se co nejvíce spolupracovat s Policií České republiky, která má bezpečnost obyvatel prioritně na starosti.        

 Jak podle vás může radnice řešit sociální situaci obyvatel? Je podle vás řešení vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón, aby se sem nemohli stěhovat sociálně slabí a často nepřizpůsobivý z jiných obcí?  

V posledních letech se výrazně změnil trh práce, v podstatě, kdo chce pracovat, může. To je jediné, co nejvýrazněji změní sociální situaci obyvatel. Tu má ve své pravomoci stát, který zajišťuje systém sociálních dávek. Město jako takové může řešit jen nešvary spojené s velkým počtem sociálně vyloučených osob v našem městě.  Město se aktivně postavilo k řešení spekulantství s byty, které velice vážně ekonomicky ohrozilo několik SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek).  Bezdoplatkové zóny jsou jedním ze způsobů řešení této situace. Města jiná řešení nemají. Nejsou ukotvena v legislativě. Mnoha projekty a výrazným poradenstvím řešíme a hlavně pomáháme zadluženým lidem. Bohužel až pětina lidí v Chomutově je natolik zadlužena, že mají exekuci, což přináší další problémy. Naši sociální pracovníci a neziskové organizace, se kterými město spolupracuje, se snaží zadluženým, pomáhat. Radíme, jak se z dluhové pasti dostat, učíme je základní finanční gramotnosti.    

Jaká je vaše priorita pro nadcházející volební období a na co se ihned po případném volebním úspěchu zaměříte?  

Chci se zaměřit na započatou práci. Prioritou je hledání nových míst k parkování, začínáme s projektem smart city neboli chytré město. Základem systému je optická síť, která musí být položena v podstatě po celém městě, a nyní se postupně buduje. Pod pojmem chytré město si lze představit jednoduché vyřizování záležitostí občanů na magistrátu až po úspory vody, systém MHD,  bezpečnost a další obory.  Za pár let se tak můžeme ve městě setkat s autobusovou zastávkou, která cestujícím zprostředkuje připojení k internetu pomocí WiFi, bude informovat o přijíždějících autobusech a jejich trasách či bude dokonce platebním terminálem. Už nap podzim na jedné z cyklostezek se budou instalovat nové lampy, které se budou rozsvěcet, pokud pod nimi pojede cyklista, či samy nahlásí městské policii, že se do nich dobývá vandal.  

Dále je nutné připravit snížení daně z nemovitosti.  Důležité je také nadále zefektivňovat poskytování služeb občanům, kteří si jdou na úřad vyřídit své záležitosti.     

 Jaký volební výsledek byste považoval/a za úspěch?  

Obhájit současnou pozici a dokončit započaté věci  

Osobní otázky:  

Jaké je vaše současné povolání a cítil byste se na starostu/starostku města?  

V současné době jsem primátorem 

Jaké jsou vaše koníčky?  

Přestože to zní jako klišé, mým největším koníčkem je rodina. V předchozích i v současném zaměstnání jsem musel pracovat na více než sto procent a společné chvíle s rodinou jsou opravdovou relaxací.  Mám rád práce na chalupě a sport 

Jaké jsou vaše dobré vlastnosti? Případně chcete-li napište i zlozvyky.  

Těžko říct, to by měli jiní. Snad schopnost domluvit se s lidmi i při rozdílných názorech.  Mám rád stálý tah na branku.   

Čeho byste chtěl dosáhnout v politice?  

To je úplně jednoduché. Toho, co mi dovolí občané voliči.  

 

 

 

8. 9. 2018